ODDÍLY

Na táboře jsou děti rozdělené do deseti oddílů, od nejmenších v 1. oddíle po nejstarších v 10. oddíle. Na vše dohlíží oddílový vedoucí s praktikantem, kteří se starají o veškerou zábavu, program, bezpečí a hladký průběh. Podrobnější informace o našich vedoucích najdete v sekci O nás.

Prozatím přinášíme informaci, kteří vedoucí budou letos mít na starost oddíly.

Sestava oddílů pro sezónu 2024: v červnu 2024